Kulturens kraft

Kultur i vardagen och offentlig konst ökar människors välbefinnande.

Vi vill bygga ett kulturhus och utöka öppettiderna på biblioteket. Vi vill ha fritidsgårdar i varje kommundel och pröva samutnyttjande av arenor med grannkommuner. 

Föreningar och studieförbundet är viktiga för kulturlivet. Idrott och kultur för barn och ungdomar ska vara likvärdigt för flickor och pojkar och för olika fritidsaktiviteter. Fler barn ska få möjlighet att spela instrument och sjunga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: