Fler i arbete

Genom att satsa på utbildning och småföretags möjligheter att växa, kan fler Tyresöbor få ett jobb att gå till.

Med diversifierat näringsliv och utvecklade företagsbyar kan arbetsplatserna bli fler. Kommunens samverkan med näringslivet, egna satsningar, upphandlingar, samt stöttande av sociala företag skapar jobbmöjligheter.

 

Klimatutmaningen kan också skapa nya jobb. Investeringar i förnybar energi, klimatsmarta stadsdelar skapar arbetstillfällen inom framtidsbranscher. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: