Alla skolor ska vara bra

Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Och lärarna behöver bättre förutsättningar och högre lön.

En trygg förskola och bra utbildning för alla barn kräver fler anställda. 

Färre barn i grupperna, fler förskolelärare, lärare och fritids- pedagoger gör att alla barn blir sedda och kan känna sig trygga. 

 

Jämnare könsfördelning hos personalen motverkar traditionella könsroller och gynnar jämställdhet.

 

Alla elever ska få gå till skolan med glädje och alla lärare ska få brinna för läraryrket. Barn och elever ska få stöd utifrån sina behov och insatser ska sättas in tidigt. 

 

Demokrati, jämställdhet och ett aktivt arbete mot mobbning är väsentligt, liksom en tillgänglig elevhälsa. 

 

Tyresö ska ha ett attraktivt gymnasium, gärna en profilskola för hållbarhet som genomsyrar både utbildning och byggnader. Tätare samarbete med företagen ska ge fler lärlings- och praktikplatser. 

 

Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla, med möjlighet att komplettera och utbilda sig senare i livet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: