Socialt och förebyggande arbete

Med förebyggande insatser och satsningar på barn, unga och äldre, personal, arbetslösa och på dem som hamnat utanför trygghetssystemen, får vi både ett mänskligare och ett mer välmående samhälle som dessutom blir mer långsiktigt ekonomiskt hållbart.

Vi utgår ifrån barnperspektivet och prioriterar tidiga insatser för att minska antalet barn och ungdomar som mår och far illa. Fler åtgärder behövs också för att minska alkohol- och droganvändningen bland unga. 

 

Frivillig social verksamhet såsom kvinnojouren och andra ideella föreningar ska stöttas och stärkas. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: