Kyrkovalet 2021

Från mp Ulricehamn har vi två kandidater, nämligen Pernilla Udnæs och Ingemar Basth.

Pernlla Udnæs

Pernilla i Ulricehamns Tidning den 9 september:

Vad kommer att bli den viktigaste frågan för kyrkomötet?

– Medmänsklighet och allas lika rättigheter, samt klimat och miljö. Att man ska inkludera alla och bevara den skog och mark som kyrkan äger. Just att inkludera allas lika värde är så viktigt i dagens samhälle där man skriver elakheter över nätet, man exkluderar så många människor och grupper. Jag vill att alla ska känna att de är välkomna.

Vilka är er nomineringsgrupps profilfrågor?

– Biologisk mångfald och att ha en global rättvisa. Solidaritet, att tänka på alla världens folk och känna solidaritet med jordens resurser och kommande generationer. Även att motverka rasism och främlingsfientlighet. Att det kristna budskapet ska bli mer än bara fina ord och ritualer, att man verkligen ska följa det.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: