Valprogram 2022 Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
Val 22 Ulricehamn
Val 22 Ulricehamn

Nej tack till fler betonglådor!

Hämta vår fina treviksfolder i pdf-format här:

MP Ulricehamn treviksfolder Val 22

Mot ett grönare och välkomnande HELA Ulricehamn
Kommuner som aktivt driver och förankrar miljö- och hållbarhetsarbetet når framgång. Ulricehamn ska bli främst i Sverige under mandatperioden. Utan er kommuninvånares delaktighet når vi inte dit. Därför vill vi att: ”Det ska vara lätt för alla invånare i kommunen att göra rätt”.

Här är några av de frågor som Miljöpartiet vill arbeta för under nästa mandatperiod.

 • Ulricehamn kommun ska bli på första plats i Sverige när det gäller meter cykelväg per invånare. Nu ligger vi på fjärde plats. En plan för en cykelinfrastruktur för våra invånare och besökare ska upprättas.
 • Ulricehamn kommun under mandatperioden ska bli främst när det gäller solceller vad gäller antalet Watt per invånare.
 • Upphandling av ekologiskt hållbara samt lokalt och hållbart producerade livsmedel till kommunala verksamheter ska utökas till minst 75 procent under mandatperioden.
 • Återvinningscentralen i Övreskog ska utvecklas. Återbruk och återvinning ska främjas och utvecklas.
 • Ett bättre sopinsamlingssystem ska införas.
 • Ulricehamn tätort ska ha en profil utan höga hus. Behåll småstadens charm!
 • Renovera och bygg klimatsmarta skolor.
 • Kompensatoriska åtgärder ska vidtas där ekosystemtjänster hotas, till exempel i tätbebyggt område där parkmark eller grönytor tas i anspråk.
 • Fossilfri kommun år 2025.
 • Vi vill fortsätta att arbeta för en god omvårdnad och en bra skola och barnomsorg där de mest behövs, längst ut i verksamheterna.
 • Fria bussresor för ungdomar och pensionärer.
 • Kulturskolan ska vara avgiftsfri!
 • Ulricehamn behöver ett museum.