Våra kandidater till Kommunfullmäktige i Ulricehamn
Våra kandidater till KF
Våra kandidater

Våra kandidater till Kommunfullmäktige Ulricehamn i valet 2022.
(Om länkarna nedan inte fungerar med ett klick: högerklicka och välj öppna länk i ny flik)

Hela listan:

Se nedan för bilder och text för respektive kandidat.

Kerstin Berggren

 

Hej alla engagerade miljövänner!
För mig är miljön det allra viktigaste på dagordningen.
Luft, vatten, vår natur.

Kerstin Berggren

 

 

Jag heter Kerstin och är en glad och samhällsengagerad kvinna som bor i det gröna i ett litet hus med solpaneler på taket.
Till vardags är jag pedagog och arbetar på en skola.
Sedan många år tillbaka har jag valt att arbeta politiskt för att försöka utveckla samhället och värna den miljön vi alla lever i.

För mig är det viktigt att bevara småskaligheten i Ulricehamns tätort. Idag bygger man alldeles för mycket på höjden och man tillåter en för stor förtätning av staden.
Jag skulle hellre se att kommunen prioriterar flera gröna ytor i centrum.
Att fler börjar cykla, är viktigt både för miljön och hälsan.
Då behöver vi fler cykelvägar inte bara i centralorten.

Att arbeta med miljöfrågor är också att prioritera människors hälsa, så därför är omsorgen om våra äldre och våra barn väldigt viktig för mig. Mer resurser till omsorgen och skola måste till.

För mig är en annan viktig fråga att människor ska kunna bo i hela kommunen utan att belasta miljön.
För det måste vi bygga ut kollektivtrafik, därför behöver kommunen förhandla med Västtrafik. Idag måste de flesta ta bil en bra bit för att kunna ta sig till en hållplats där kollektivtrafiken har bra tider.

Kerstin Berggren

Ingemar Basth

 

Ingemar

Hej! Ingemar heter jag med båda fötterna i myllan och boende på landet har jag en bra bild av vad som krävs för att utveckla en hel kommun. En bakgrund som driftledare inom lantbruk gör att man står nära naturen och vet vad vad den kan ta och ge. Har även kunskaper och erfarenheter inom ett antal andra områden vilket gör mig till en mångsysslare på många sätt. Skolbänken har nötts ett antal år och en avhandling som inte blev klar ligger i byrålådans gömmor, och är lite dåligt samvete.
Har jobbat på verkstadsgolv och kontor samt med projektledning, varit musiker, tekniker, maskinreparatör, svetsare, journalist, lärare och lite till. Drivit företag till och från sedan jag var 16 år så det området kan jag rätt bra.
Man kan säga att min profil är en humanistisk tekniker med gröna värderingar och en tro på att vi kan lösa det här och lämna över en jord som våra barn kan vårda och lämna över till sina barn.
Saker som jag vurmar för är kultur, skolan givetvis och dagens allt mer infekterade debatt om energifrågan. Nu på lite ålderns höst så inser man att man håller på att bli äldre och de frågorna börjar också ta sin plats.
Men vi måste ställa om förnuftigt tänka hållbart och miljö för ett grönt folkhem bygger vi tillsammans. Då får vi något fint att överlämna till kommande generationer så de får vårda arvet vidare. Visst låter det bra!

Ingemar Basth

Safa Algburi

 

Jag vill arbeta för en god omvårdnad och en bra skola och barnomsorg där det mest behövs, längst ut i verksamheterna.

Sveriges enda klimatparti. Med vår (enda) Safa Algburi

Fria bussresor för ungdomar och pensionärer.

Ge personalen i kommunen bättre arbetsvillkor.

Safa har gröna fingrar på riktigt!

Safa Algburi

Safa Algburi

أريد أن أعمل من أجل رعاية صحية مناسبة ومدارس ورعاية أطفال جيدة حيث تشتد الحاجة إليهما.
رحلات حافلات مجانية للشباب والمتقاعدين.
توفير ظروف عمل أفضل للعاملين في البلدية.

Johan Eklöf

 

Johan

Johan Eklöf

Jag har varit sommargäst i kommunen sedan barnsben och inflyttad på riktigt sedan ett halvår tillbaka, då vi byggde hus där vår gamla sommarstuga stått. Jag har en bakgrund som biolog och fladdermusforskare vid Göteborgs universitet men har numera eget företag som fokuserar på inventering och utredning av fladdermöss inom naturvård, stadsplanering och samhällsutveckling. Det vill säga, Jag letar efter fladdermöss i skog och mark närhelst något ska byggas, rivas eller förändras, för att både människa och fladdermus ska kunna samsas. När fladdermössen går i dvala på vintern övergår mitt jobb i skrivande i form av rapporter, artiklar och böcker, en sysselsättning som med tiden har fått ta allt större plats. På senare år har jag också låtit fladdermössen symbolisera och representera något större, nämligen natten och mörkret och alla dess invånare. I takt med att städer växer och belysningstekniken blir allt tillgängligare, lyser vi bort natten, drar ut skymningen och tidigarelägger gryningen. Vår biologiska klocka, som vi delar med allt levande, börjar så sakta att halta och nattens djur får allt mindre utrymme. En tydlig effekt är insektsdöd och minskad pollinering, vilket gör att ljusföroreningar har seglat upp som en allt viktigare fråga för såväl biologer som samhällsplanerare. Detta vill jag lyfta inom politiken och hoppas på att Ulricehamn kan bli en föregångskommun, där biologisk mångfald står högt på agendan. Jag tror att en grön stad också är en attraktiv, trygg och uppskattad stad.

Mörkermanifestet: Om artificiellt ljus och hotet mot en ursprunglig rytm: https://www.bokus.com/bok/9789127167483/morkermanifestet-om-artificiellt-ljus-och-hotet-mot-en-ursprunglig-rytm/

www.nattbakka.com, www.fladdermus.net

Johan Eklöf

Johan Eklöf

Hanna Gundberg

 

Hanna

Hanna Gundberg

Hanna Gundberg

Thomas Hjalmarsson

Thomas

Numera är jag pensionär, men har i mitt yrkesliv sysslat med produktutveckling i olika former samt på senare år också med kvalitets- och miljöarbete. Jag bor i Ulricehamn tillsammans med min fru. Vi har två vuxna barn och tre barnbarn.
Jag är medlem i ganska många föreningar och i några av dessa har jag styrelseuppdrag. Jag är också förtroendevald i Svenska kyrkan.
Enligt min mening har Miljöpartiet har en mycket viktig roll i svensk politik och jag tycker att miljöfrågorna får alldeles för lite utrymme i valdebatten.
Förutom politik är ett annat stort intresse kultur i olika former, i första hand musik, teater och annan scenkonst. Som jag ser det är tillgång till kultur i olika former också en miljöfråga.
Jag vill verka för att ett nytt och modernt stadsbibliotek snarast blir verklighet samt att kommunen i övrigt stöder kulturyttringar i olika former för att skapa ett brett utbud av kultur till kommunens invånare.
Jag vill också verka för att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter och att cykeln ses som ett nyttofordon för t ex arbetsresor, vilket bidrar till mindre bilåkande.

Thomas Hjalmarsson

Thomas Hjalmarsson

Pernilla Udnæs

 

Pernilla

Pernilla Udnæs

Är en levnadsglad entreprenör som bor i Timmele. Har en butik som heter Lyckoboden i Falköping. Där vill jag främja gemenskap, genom att vara en samlingsplats. Där hittar du produkter som är bra miljöval samt där känner du av de goda och kärleksfulla energier från de stenar och kristaller som jag också säljer.

Jag tycker att det är viktigt att alla ska uppleva att de på ett positivt sätt kan vara med och påverka utvecklingen för en bättre framtid när det gäller miljö och samhället i stort.

Att göra en liten förändringen i rätt riktning, är bättre än att inte göra något alls. Att våga prova något nytt för att må bättre, är en förutsättning. Mår du bra, sprider du positiva ringar till alla som finns runt omkring dig. Visa på de goda vanor som du vill att andra ska göra. Släck en lampa i rummet du inte är i, stäng av kranen medans du borstar tänderna, ta vara på dina matrester och hälsa människor du möter med ett leende. Du är i din lilla storhet, en viktig pusselbit för att se till att vi kan vända samhället till ett hållbart maskineri, som även ska hjälpa kommande generationer.

Var med och rösta på Miljöpartiet, som ser till allas lika värde och har solidaritet med djur, natur tillika världens alla människor.

Pernilla Udnæs

Domingo Bravo

Domingo

Domingo Bravo

Mitt namn är Domingo Bravo och jag bor i Ulricehamn. Jag arbetar inom vården och på min fritid sysselsätter jag mig som biodlare. Jag är gift och har tre vuxna barn.

Domingo Bravo

Mi nombre es Domingo Bravo y vivo en la ciudad de Ulricehamn. Trabajo en el sector salud. En mi tiempo libre soy apicultor. Estoy casado y tengo tres hijos mayores.

Domingo Bravo

Charlie Howard

Hej!

Mitt namn är Charlie. Vanligtvis arbetar jag som arbetsterapeut i den kommunala hälso- och sjukvården. För mig är rättvisa och jämlikhet viktigt och därför engagerar jag mig i frågor som rör mänskliga rättigheter. Jag vill se ett hållbart samhälle där en god hälsa är en möjlighet för alla, och där vi inte använder mer resurser än vi har råd med. Ett samhälle där vi också värnar om demokrati, delaktighet och mångfald. I Ulricehamn finns goda möjlighet att arbeta förebyggande för en god folkhälsa, genom att värna om de motionsmöjligheter vi har, och säkerställa goda cykelleder. Jag vill se ett levande Ulricehamn, med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar.

Charlie Howard

Jag har en profil på Facebook som framförallt är väldigt inriktad på arbetsterapi och hälso- och sjukvårdsfrågor. https://www.facebook.com/public/Charlie-Howard

Charlie Howard

Charlie Howard