Pressmeddelande från Miljöpartiets extra årsmöte

Lyssna

Idag, lördagen den 2 maj 2015, samlades Miljöpartiet i Umeå till ett extra årsmöte för att behandla tre frågor: Val av valberedning. Val av ombud till Miljöpartiets kongress. Behandling och fastställande av verksamhetsplan.

Extra årsmötet beslutade med stor majoritet, ca 80% att godkänna ledningsgruppens förslag

till verksamhetsplan. Dessutom valde extra årsmötet 4 ombud till partikongressen samt 2 ersättare. Vidare valde extra årsmötet att välja en ny valberedning och ersättare till valberedningen.

- Det är glädjande att notera att så stor andel av extra årsmötet ställde sig bakom ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan, det tackar vi för, säger Mia Winroth vice sammankallande för ledningsgruppen för Miljöpartiet i Umeå.

- Vi från ledningsgruppen är glada över att extra årsmötet han besluta över verksamhetsplanen och välja ombud till kongressen och en ny valberedning, säger Mia Winroth vice sammankallande för Miljöpartiet i Umeå.

Nu gäller det att arbeta hårt för att föra ut partiets politik; alltifrån vikten av klimatomställningar, jämställdhet, hållbara transporter, satsningar på skolan samt många andra viktiga lokala och samhällsfrågor.

Mia Winroth
Vice sammankallande för Miljöpartiet i Umeå

PS! De som vill veta mera om hur extra årsmötet förlöpte kan kontakta Anton Nordqvist (072-5002939 )som var ordförande för extra årsmötet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: