Stödet bör inte stoppas till studieförbund som inte utreds för fusk

Lyssna

Vi i Miljöpartiet de gröna i Umeå reserverade oss i torsdagens Kulturnämnd mot att stödet hålls inne för samtliga studieförbund, och anser att endast Studiefrämjandet som är föremål för granskning ska påverkas.

Med anledning av det under veckan rapporterats om misstänkt fusk inom Studiefrämjandet som är såpass allvarligt att förbundet nu är föremål för utredning, beslutade kulturnämnden i torsdags att hålla inne med halva årets utbetalning. Nämnden fastslog dock att samtliga studieförbund bara skulle få hälften av årets medel utbetalda i avvaktan på utredning. Vi i Miljöpartiet reserverade oss mot att åtgärden skulle gälla samtliga förbund.

– När utredningen är genomförd kan årsbeloppen för samtliga förbund komma att påverkas om beslut tas om omfördelning av medel. Men de studieförbund som det inte finns några misstankar om fusk gentemot ska givetvis inte drabbas av en åtgärd som kan upplevas som en bestraffning.

– Studieförbundens arbete är oerhört viktigt och vi i Miljöpartiet värnar ett blomstrande föreningsliv och är stolta över folkbildningsverksamheten i Umeå och regionen. Det är därför viktigt att kunna signalera förtroende och stöd till studieförbunden samtidigt som vi tydligt markerar att kommunen hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och inte tolererar fusk.

Pressmeddelande 2015.05.21

Jennifer Forssell (ledamot)
Elin Söderberg (ersättare)

Kulturnämnden

Kontakt:
Elin Söderberg

070-212 71 31

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: