Vi vill att all frukt i förskolan ska vara ekologisk

Lyssna

Nio av tio icke-ekologiska frukter innehåller spår av bekämpningsmedel enligt livsmedelsverkets undersökningar. Forskare rekommenderar att barn ska äta ekologisk frukt eftersom de är extra känsliga för kemikalier. Trots detta serveras barnen i Umeås förskolor ibland besprutad frukt.

Enligt det lokala miljömålet om en giftfri uppväxt ska inga gifter som påverkar miljön eller hälsan för barn förekomma på skolor efter 2012. Målet uppnåddes inte, men skolmaten är en pusselbit för att uppnå det målet om en giftfri uppväxt i framtiden. Det varierar mellan skolorna i kommunen vilken sorts frukt som serveras på fruktstunderna.

-          Vi tycker det är en självklarhet att den frukt som serveras i skolan ska vara ekologisk, säger Miljöpartiet de gröna i Umeås gruppledare Nasser Mosleh, som lyfter frågan till diskussion i en interpellation i kommande kommunfullmäktige.  

De flesta frukter som testas av livsmedelsverket håller sig under gränsvärdena för den mängd bekämpningsmedel som får finnas i frukt. Men att bedöma risken grundat på enskilda kemikaliers effekt på hälsan är en metod som ifrågasätts allt oftare. Forskning visar att effekterna kan förändras och förstärkas när kemikalier blandas.

Barn är extra känsliga eftersom deras hjärnor och nervsystem fortfarande utvecklas. De äter också mer i förhållande till sin kroppsvikt. Många bekämpningsmedel Därför menar forskare att det är extra viktigt att små barn äter ekologisk frukt.

-          Att bestämma att all frukt som serveras i förskolan vore ett bra första steg för att värna miljön och barnens hälsa. Det måste prioriteras, säger Nasser Mosleh 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: