Politisk sekreterare för Miljöpartiets kommungrupp i Umeå

Lyssna

Miljöpartiet har en god representation i Umeå kommun. Vi har fyra mandat i kommunfullmäktige,
vi är representerade i de flesta nämnderna, har ordförandeskapet i

hållbarhetsutskottet och överförmyndarnämnden samt andre vice ordförande i gymnasie ochvuxenutbildningsnämnden.Vi söker nu en politisk sekreterare som vill vara ett stöd för våra förtroendevalda politiker.Miljöpartiet de gröna i Umeå har en hög ambition att vara en av de mest framträdandekommungrupperna lokalt under mandatperioden. Vi har många nya politiker med en högutbildnings- och erfarenhetsnivå från yrkeslivet. Samtidigt är många av våra förtroendevaldanya i politiken och har därmed en begränsad erfarenhet av politik och kommunensorganisation. Vår politiska sekreterare har därför en viktig roll i att bistå våra politiker medgoda underlag för politiska beslut samt det fortlöpande politiska arbetet när det gällerexempelvis skrivande av motioner, interpellationer, frågor, debattartiklar och insändare.Utöver detta ansvarar den politiske sekreteraren för administration som att boka mötesrumoch få ut kallelser till kommungruppens deltagare.Denna tjänst ställer höga krav på lyhördhet, flexibilitet och samarbetsförmåga då denpolitiske sekreteraren är en viktig hjälpande hand för samtliga lokalpolitiskt förtroendevalda iUmeå. Gruppledaren leder arbetet i kommungruppen. Även de som har en meromfattande politisk tjänst kommer att spela en viktig roll i ledningen av det kommunpolitiskaarbetet. Med dessa arbetar pol.sek. dagligen och här blir det därför av högsta vikt att samspelet fungerar optimalt. Kvalifikationer:Du behöver vara bra på att uttrycka dig på svenska både skriftligt och muntligt och ha godorganisationsförmåga. Tidigare erfarenhet av kommunpolitiskt arbete och förhandlingsvanaär starkt meriterande, liksom samhällsvetenskaplig utbildning eller motsvarande. Vi ser att dudelar miljöpartiets värderingar. I det politiska arbetet är en persons diplomatiska förmåga avstor vikt, då pol.sek. i bl.a. budgetberedning samt i viktiga frågor kan komma att arbeta framunderlag i samarbete med pol.sek. från andra partier. Utöver det kan det finnas olika viljormellan olika personer i kommungruppen och där är det viktigt med diplomatiska förmågorsamt ett opartiskt förhållningssätt gentemot olika individer i kommungruppen.Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Andra kompetenser som är av hög vikt är följande:- God analytisk förmåga- God kommunikativ förmåga- God kännedom om Miljöpartiet, dess ideologi & politik –nationellt, regionalt och isynnerhet lokalt.- Goda kunskaper i multimedia-mjukvaror så som exempelvis Photoshop, In-designm.m. Dessutom, goda kunskaper i sociala medier. Sista ansökningsdag 22 januari. Intervjuer sannolikt 25 januari.Omfattning: 40-50 %Tidsperiod: fr.o.m. 2019-02-01 – 2022-11-30ansök på [email protected]För mer information kontakta[email protected] eller [email protected]mobil: 070-4851936 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica}

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: