Valmanifest MP Umeå 2014

Lyssna

Några av våra prioriteringar:

Klimatet

Vi vill att Umeå ska ta sitt ansvar för en hållbar framtid och leda omställningen till ett hållbart samhälle där klimatförändringen begränsas. Genom politiken kan vi driva på i den nödvändiga omställningen och underlätta för människor att göra hållbara val. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Miljön

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet är en grundsten i Miljöpartiets politik. Ett fungerande ekosystem, frisk luft och rent vatten är avgörande för människans framtid. Miljöarbetet ska samverka med sociala och ekonomiska mål, för ett globalt ansvarstagande och en hållbar utveckling av hela Umeå kommun. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Kulturen

Umeå ska vara en stad där kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Ett rikt kulturliv ger ett kreativt samhälle där människor får möjlighet att mötas, utvecklas och tänka fritt. Politikens uppgift är att skapa möjligheter för kulturen. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Lika rättigheter

Umeå kommun ska bli lika rättigheternas kommun. Miljöpartiet är ett feministiskt parti. För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Skolan

Umeå ska vara en stad där våra skolor ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Vi vill att våra elevers nyfikenhet och kreativitet ska uppmuntras. I Umeå ska varje barn ges möjligheten att lära sig, att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation.  I detta arbete har lärarna en central roll. Just därför vill vi verka för att förbättra lärarnas löne- och arbetsvillkor. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest. 

MP Umeås Valmanifest 2014-2018  -  Modernisera Umeå

Här visar vi lokal politik från Västerbotten.

Västerbotten Modernisera Västerbotten - Valmanifest 2014-2018

Läs mer

Hämta valmanifestet som pdf:   I fyrfärg,   I Svartvit för utskrift

 

LANDSTINGET

KLIMAT, JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA

Miljöpartiet vill fortsätta arbeta för att uppnå landstingets vision om att ”2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. Vi vill arbeta förebyggande och klimatsmart för en bättre hälsa samtidigt som vi tar ansvar för att alla människor i hela vårt stora län ska ha tillgång till en trygg, rättvis, säker och modern hälso- och sjukvård; både idag och i framtiden. 

 

Miljöpartiet vill att landstinget:

1. Skapar högre kvalitet i vården genom nytänkande

 • Blir ett världsledande innovativt landsting som samarbetar med industrin och akademin för att utveckla fler, nya och bättre lösningar
 • Blir en attraktivare arbetsgivare
 • Anställer personal istället för dyra inhyrda stafettläkare
 • Förhindra vårdköer och vårdskador

 2. Tar ansvar för klimat och miljö

 • Blir Sveriges klimatsmartaste landsting och är ett föredöme genom sitt miljöarbete
 • Investerar i förnybar elproduktion som sol- och vindkraft 
 • Ökar andelen inköpt ekologisk och närproducerad mat till minst 50% 

 3. Bli Sveriges mest jämlika och jämställda landsting

 • Allas lika värde och rättigheter ska genomsyra vården oavsett vem du är.

4. Tar ansvar för ekonomin idag och i framtiden

 • Utveckla en långsiktigt hållbar ekonomi i balans
 • Hälso- och sjukvården ska inte avgiftsfinansieras

 

VÄSTERBOTTENS LÄN

KLIMAT, MILJÖ OCH JOBB

Miljöpartiet vill att Västerbotten ska vara ett långsiktigt hållbart län såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt. Vår vision är ett län med hög livskvalitet, där vi vill bo och leva. Vi vill utveckla en region som tar vara på vår unika natur och kultur och bygger långsiktiga näringar med framtids-möjligheter i ett län med kommunikationer och service som gör det lätt att leva.

Miljöpartiet vill att Region Västerbotten:

 • Arbetar för att Västerbotten blir Sveriges ledande miljö- och klimatsmarta region med långsiktigt ansvar för det som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. God hälsa och giftfri mat är för oss en självklarhet.
 • Att uttagen av naturresurser (skog, mineraler, vind, vatten) ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden måste skyddas.
 • Utveckla länet till en spjutspets inom miljöteknik och hälso- och sjukvårdstjänster, lösningar och produkter tillsammans med industrin och akademin. Etablera en science park lösning för innovationsutveckling i inlandskommunerna och ett nationellt center för glesbygdsmedicin.
 • Utökar och modernisera kollektivtrafiken, för att underlätta vardagen för alla oss som bor här. Norrbottniabanan och tvärbanan till Norge ska byggas och det förebyggande järnvägsunderhållet öka.

Miljöpartiets blivande landstingsgrupp från vänster:

Anders Hård, Lena Jutterström, Jenny Eklund, Maalin Wikström, Robert Winroth, Alireza Mosahafi, Richard Hansson, Ann-Louise Hansson, Rune Wästerby och Gabriel Farrysson

Hämta ner eller läs valmanifestet som pdf online

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: