Valmanifest mp Umeå 2014-2018

Lyssna

Några av våra prioriteringar:

Klimatet

Vi vill att Umeå ska ta sitt ansvar för en hållbar framtid och leda omställningen till ett hållbart samhälle där klimatförändringen begränsas. Genom politiken kan vi driva på i den nödvändiga omställningen och underlätta för människor att göra hållbara val. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Miljön

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet är en grundsten i Miljöpartiets politik. Ett fungerande ekosystem, frisk luft och rent vatten är avgörande för människans framtid. Miljöarbetet ska samverka med sociala och ekonomiska mål, för ett globalt ansvarstagande och en hållbar utveckling av hela Umeå kommun. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Kulturen

Umeå ska vara en stad där kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Ett rikt kulturliv ger ett kreativt samhälle där människor får möjlighet att mötas, utvecklas och tänka fritt. Politikens uppgift är att skapa möjligheter för kulturen. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Lika rättigheter

Umeå kommun ska bli lika rättigheternas kommun. Miljöpartiet är ett feministiskt parti. För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest.

Skolan

Umeå ska vara en stad där våra skolor ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Vi vill att våra elevers nyfikenhet och kreativitet ska uppmuntras. I Umeå ska varje barn ges möjligheten att lära sig, att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation.  I detta arbete har lärarna en central roll. Just därför vill vi verka för att förbättra lärarnas löne- och arbetsvillkor. Vill du läsa mera klicka här Valmanifest. 

MP Umeås Valmanifest 2014-2018  -  Modernisera Umeå

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: