Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

Minska utsläppen och rena våra sjöar och vattendrag


Rena våra sjöar och vattendrag Föroreningarna i vår mark och vårt vatten ska renas. PCB i Oxundasjön ska hanteras långsiktigt i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vi arbetar för att minska övergödningen och algblomningen i våra badsjöar. Vi tar vårt dricksvatten från Mälaren och har åsen som reserv för dricksvattnet. Vi behöver öka medvetenheten om allas del i vattnets kretslopp.

Minska utsläppen av kemikalier och plast till vårt vatten I Sverige är två tredjedelar av alla personbilstvättar ”fultvättar” det vill säga görs på gatan, utanför lämpliga anläggningar. Miljögifterna på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller som spolas ut i naturen. Vi vill öka kunskapen om konsekvenserna/ följderna och förbjuda biltvätt utanför anläggning.

Nyheter på Sjöar och vattendrag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter