100 procent förnybart

År 2040 ska Sverige ha nått 100 procent förnybar elproduktion och Miljöpartiet vill se ett stopp för fossila bränslen 2030. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora utvecklingsmöjligheter för Sverige och inte minst för vårt län. Uppsala län består till stor del av landsbygd där möjligheterna för förnybar energi, som till exempel biogas, vindkraft och solenergi, är goda. Ökad samverkan mellan Region Uppsala, kommuner och olika aktörer på energiområdet är nödvändigt både då det gäller att nå 100 procent förnybart, en fossilfri transportsektor och ökad energieffektivisering.

Vi vill:

  • att all inköp av energi (t.ex. el, värme och kyla) ska komma från förnybara energikällor,
  • att energiförbrukning per kvm fastighetsyta ska minska,
  • att inga finansiella placeringar ska omfatta kol, olja och naturgas.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: