Aktiv fritid och utvecklande kultur

Miljöpartiet vill stärka förutsättningarna för samarbete mellan Region Uppsala och civilsamhället. En stärkt samverkan med den idéburna sektorn bidrar till en ökad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Den organiserade idrotten är en viktig samarbetspartner och aktör för ökad fysisk aktivitet. Utöver det ska Region Uppsala också verka för att bättre uppmärksamma fysisk aktivitet och rörelse. Miljöpartiet ser positivt på alla former av berikande hälsofrämjande fysisk aktivitet. Miljöpartiet vill stärka Region Uppsalas stöd till nya former av idrott och fritid.
En fri och levande kultur har ett stort demokratiskt värde. Kultur i alla dess former är en förutsättning för att Uppsala län ska vara en region för alla. Genom kulturaktiviteter skapas mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden, folkhälsan och demokratin.

Vi vill:

  • främja möjligheter till aktiv fritid, med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • att konst och kultur blir mer tillgänglig i hela länet,
  • att barn och ungas möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturlivet främjas
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: