Demokrati

Lyssna

Det är viktigt att man som medborgare kan vara med och påverka och få insyn i den politiska processen

Miljöpartiet vill

  • Att alla styrelse- och nämndmöten ska vara öppna för allmänheten
  • Att medborgardialoger ska utvecklas
  • Att möjligheten att lägga medborgarförslag införs
  • Att det i alla upphandlingar ställs krav på meddelarfrihet och meddelarskydd

Landstingspolitiken är ofta ett bortglömt politikområde. Landstingets verksamhet berör alla medborgare, men det är få som känner sig delaktiga eller intresserade av politiken på landstingsnivå. Landstingspolitik ska inte vara en stängd verkstad. Därför måste mått och steg tas för att få fler medborgare intresserade och involverade i det politiska samtalet.

Miljöpartiet anser att personer som bor i länet ska kunna lämna medborgarförslag till landstinget. På så sätt kan vi fånga upp fler idéer om hur vi ska utveckla landstingets verksamhet.

Meddelarskydd och meddelarfrihet ska finnas för medarbetare i den offentligt finansierad vården, oavsett om de är anställda av landstinget eller en privat vårdgivare. Samma krav ska ställas på privata utförare som på landstingets egen verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: