Djurskydd och antibiotikaresistens

För att hindra utvecklingen av antibiotikaresistens är det centralt att hälso- och sjukvården verkar för att förebygga sjukdom genom ökade insatser på friskvård och förbättrade hygienrutiner så att varken smittsamma sjukdomar eller antibiotikaresistenta bakterier sprids. Detta är en viktig patientsäkerhetsfråga för både hälso- och sjukvården, och för den enskilde patienten. Vi har också som vårdgivare ett ansvar att inte sprida antibiotika och antibiotikaresistens till den omgivande miljön.

Enligt WHO används det mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Så är fallet inte i Sverige, tack vare en hög nivå på djurskyddet för lantbruksdjuren. Miljöpartiet anser därför att Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning där antibiotikaanvändningen är låg, så att vi inte driver på utvecklingen av antibiotikaresistens genom våra livsmedelsinköp.

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama), som Region Uppsala ingår i, har som mål att bevara antibiotika som effektivt läkemedel, förhindra överanvändning av antibiotika och att främja vårdhygien. Miljöpartiet anser att Stramas arbete är av oerhörd vikt för att minska
risken för utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

Vi vill:

  • att sjukhusens avloppssystem ska utrustas med reningsutrustning som syftar till att inga läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala avloppssystemen,
  • att Stramas arbete ska värnas och utvecklas,
  • att Region Uppsala vid upphandling av läkemedel ska ställa krav på att läkemedelsfabriker ska ha sådan reningsutrustning att antibiotika och andra läkemedel inte sprids till den omgivande miljön vid tillverkning,
  • att Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning som minst uppfyller kraven i den svenska djurskyddslagen och där antibiotikaanvändningen är låg.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: