Ekonomisk hållbarhet

Lyssna

En ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar handlar om att se längre än fram till nästa val.

Miljöpartiet vill

  • Att det ska finnas system för ekonomihantering och rapportering som ger bättre möjlighet att genomföra uppföljningar och utöva god styrning
  • Att Landstinget stärker sin status som trovärdig affärsaktör
  • Att Landstinget blir ägare i vindkraftproduktion för att sänka elkostnaderna
  • Att Landstinget har en whistleblowerfunktion

Under den senaste mandatperioden har landstingets egna kapital minskat viket inte ska sammanblandas med att likviditeten ökat. Landstingets revisorer har riktat kritik mot att landstinget sänker ambitionerna och nivåerna för framtida pensionsavsättningar. Flera förvaltningar har underskott som belastar landstingets totala ekonomi. För att underlätta för förvaltningarna, att nå ekonomi i balans behövs nya system och rutiner som möjliggör en bättre kontroll över den ekonomiska utvecklingen.

Miljöpartiet anser att landstinget i Uppsala län borde inrätta en whistleblowerfunktion, där landstingsanställda ska kunna göra anmälningar om brister i verksamheten eller  oegentligheter som har begåtts av personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. I en verksamhet med cirka 11 000 anställda och en omsättning på över 10 miljarder kronor bör man på alla sätt motverka risken för oegentligheter och underlätta rapportering av brister i verksamheten.

Landstinget ska vara noggrant med att hantera sina avtal så att förluster inte kan uppstå vilket bland annat innebär att kontroll av anbudsgivare måste bli bättre, utförsäljning av

vårdcentraler till underpriser, etc. Det är bra med flera utförare men det ska finnas en tydlig förbättrad patientnytta och inte ideologiskt betingad privatisering. Landstinget måste uppträda professionellt i sin affärsverksamhet och får inte acceptera att privata utförare inte fullgör sina åtaganden mot landstinget, eller tar ut oskäliga övervinster. Ekonomisk hållbarhet kräver professionalitet. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: