En region som främjar hälsa

Ett samhälle med stora sociala och ekonomiska klyftor skapar ohälsa. Såväl individen som samhället har ett ansvar för att främja hälsa. Hälsosamma levnadsvanor och goda livsvillkor skapar förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa. Att förebygga ohälsa är i längden mycket mer kostnadseffektivt än att avhjälpa sjukdomar och besvär som hunnit uppstå hos individer. Vi vill att Region Uppsala ska ta ett större ansvar för att främja hälsa. Tillsammans med kommunerna och civilsamhället kan vi arbeta för både jämlika livsvillkor och för att skapa ett samhälle där det är enkelt att göra goda val. Det hälsofrämjande perspektivet måste även stärkas i den fysiska planeringen så att grönstrukturer, gång, cykel och kollektivtrafik premieras. Då främjas den viktiga vardagsmotionen och vi får både tryggare och barnvänligare samhällen.

Vi vill:

  • att det förebyggande arbetet ges ökade resurser och högre prioritet,
  • att användningen av fysisk aktivitet på recept ska öka inom hälso- och sjukvården.
  • att Region Uppsala tillsammans med kommunerna och civilsamhället arbetar med hälsofrämjande insatser och att främja individers hälsosamma val.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: