Fokus på psykisk hälsa

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa vilket riskerar att utvecklas till svårare sjukdom. Det är viktigt att öka resurserna till förebyggande arbete riktat till barn och unga. För unga är en väl utbyggd elevhälsa en bra grund, liksom god tillgänglighet till ungdomsmottagningar. Samtalsmottagningar i alla kommuner ska erbjuda första linjens vård för psykisk hälsa. Kunskapen om och tillgängligheten till behandling av psykisk ohälsa måste förbättras i primärvården. Genom att stärka de tidiga insatserna kan också tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin öka för de barn och unga som är i behov av BUP:s resurser.

Vi vill:

  • att alla ungdomsmottagningar ska erbjuda både psykosocialt stöd och stöd för en god sexuell och reproduktiv hälsa,
  • att det ska finnas samtalsmottagningar i länets alla kommuner som fungerar som första linjen för barn och ungas psykiska hälsa,
  • att ökade resurser ges till förebyggande arbete riktat till barn och unga för att främja psykisk hälsa,
  • att Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska ha fungerande verksamhet i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar,
  • att det ska vara god tillgång till psykologisk behandling på vårdcentralerna.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: