Förebyggande hälso- och sjukvård

Lyssna

Att förebygga ohälsa innan den uppstår, är både samhällsekonomiskt lönsamt och det bästa för individen.

Miljöpartiet vill

  • Att länets äldre samma år de fyller 70, 75, 80 år och därefter vart tredje år ska erbjudas hälsoundersökningar med fokus på möjlig friskvård
  • Att ett samarbete inleds mellan kommunernas elevhälsovård och landstingets sjukvård för att stärka arbetet mot tobak, alkohol och andra droger
  • Att vårdcentraler ska kunna certifieras som hälsocentraler när de uppnår en högre kompetensnivå kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • Att det ska finnas ett folkhälsoprogram

Miljöpartiet driver en politik på flera områden med målet att minska ohälsan. Exempel på detta är satsningarna på kollektivtrafik, avgiftsfri förebyggande vård och subventionerad Fysisk aktivitet på recept (FaR). Det ska finnas ekonomiska resurser och incitament för att hälso- och sjukvården ska arbeta mer förebyggande. Det förebyggande arbetet ska ges utrymme i vårdavtalen och ska utgöra en del av kvalitetsarbetet. 

Folkhälsoarbetet har helt kommit på skam under Alliansens ledning av landstinget. Med ett smart folkhälsoarbete kan vi få fler att må bättre och leva längre, samtidigt som behovet av sjukvård kan minska. För att få en bättre styrning över folkhälsoarbetet ska ett  folkhälsoprogram upprättas. Här bör samarbete ske med kommunerna och regionförbundet. Upplandsstiftelsen är en viktig aktör som genom sitt arbete med naturvård, friluftsliv och naturskola bidrar till ett friskare län. Det är viktigt att stiftelsen får rätt förutsättningar för att kunna fullgöra sitta uppdrag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: