Friluftsliv och grön turism

Natur tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet, som både ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Upplandsstiftelsen verkar för mer friluftsliv i länet och Miljöpartiet anser att det finns behov av att utöka antalet vandringsleder, naturstigar och Smultronställen. Länets fantastiska natur- och kulturmiljöer skapar förutsättningar för företagande med fokus på eko- och måltidsturism. Miljöpartiet anser att Region Uppsala ska spela en aktiv roll för att främja en sådan utveckling.

Vi vill:

  • att Region Uppsala i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen säkerställer människors tillgång till naturområden,
  • att tillgänglighetsanpassade Smultronställen ska finnas i länets samtliga kommuner,
  • att Naturskoleverksamheten utökas så att den även omfattar gymnasieelever,
  • främja hållbart företagande inom eko- och måltidsturism.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: