Grön stads- och landsbygdsutveckling

Länets tätorter växer och för att nå en hållbar stadsutveckling är en god samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner då det gäller  infrastruktur-, kollektivtrafik- och bebyggelseplanering av hög vikt. Ett gott exempel är arbetet med fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som vi tillsammans med Uppsala kommun växlar upp genom att bygga spårväg i Uppsala.

Vi vill se en levande landsbygd där tätorter är väl försörjda med kollektivtrafik och utvecklas med affärsverksamhet, bredband, träffpunkter, bostadsbyggande, fritidsaktiviteter och skolor. Utvecklingen på landsbygden drivs av engagerade människor, föreningar och småföretag, många gånger med de gröna näringarna, energikällorna eller besöksnäringen som bas.

Vi vill:

  • att det i länet byggs nya och bättre spår och fler stationer samt spårväg i Uppsala,
  • utveckla kollektivtrafiken på mindre orter med regionbusstrafik och i glesbygd med nya och mer flexibla lösningar så som anropsstyrd kollektivtrafik,
  • säkra god tillgång till snabbt internet i hela länet vilket främjar företagande och utveckling.
  • stärka förutsättningarna för god tillgång till offentlig och kommersiell service.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: