Grönt företagande och gröna jobb

Miljöpartiet arbetar för en näringslivspolitik som främjar företagande och en ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.Region Uppsala har unika förutsättningarna för innovation och samverkan med akademi och näringsliv. I vårt län finns två internationella toppuniversitet, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och världens fjärde bästa företagsinkubator, Uppsala Innovation Center. Region Uppsala främjar har en viktig roll i att främja innovationssystemet i Uppsala län och därigenom bidra till klimat- och miljödriven affärsutveckling.

Vi vill:

  • att Region Uppsala verkar för att förbättra och utveckla näringslivsklimatet,
  • skapa förutsättningar för fler och växande hållbara företag,
  • att testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas på olika platser i länet för klimat- och miljösmarta innovationer.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: