Kortare kötider

Lyssna

Vår åsikt är att alla patienter ska kunna få rätt vård och bra vård inom rimlig tid.

Miljöpartiet vill

  • Att Landstinget ska öka incitamentsmedlen för att stimulera enskilda förvaltningar till att förkorta köerna
  • Införa en vårdgaranti med maximalt 20 dagars väntetid på röntgen och provtagningar
  • Att kvinnor ska få välja var man vill genomföra mammografiundersökningar
  • Att direktinläggningar för äldre med stort vårdbehov genomförs

”Rätt vård av hög kvalitet inom en rimlig tid - det är vårt uppdrag”

Landstinget i Uppsala län är sämst i Sverige på tillgänglighet till specialistvård. Vi var det enda landsting som inte fick ta del av de statliga medlen från kömiljarden under 2012. Detta är en helt oacceptabel situation, och ett stort misslyckande för den styrande majoriteten.

Kvalitet, tillgänglighet och bra bemötande är viktiga faktorer inom all hälso- och sjukvård. För att våra gemensamma skattemedel ska räcka så långt och så bra som möjligt är det viktigt att Landstinget följer upp av kvaliteten på hälso- och sjukvården. Landstinget måste också se till att utrymmet för forskning och utveckling inte minskar. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och universitetet gör att forsknings- och utvecklingsutrymmet behålls och att vi kan ta till vara på resultaten i den kliniska vården.

Vår åsikt är att alla patienter ska kunna få rätt vård och bra vård inom rimlig tid. För att det ska kunna ske måste också röntgenundersökningar och provtagningar kunna ske inom 20 dagar.

Vi vill se över villkoren för den fria etableringen inom LOV så att negativa konsekvenser undviks. I grunden är det positivt med fler utförare inom vården, men det får inte ske på bekostnad av överetableringar i stadskärnan och färre etableringar på landsbygden. 

Efter att mammografin centraliserades till Uppsala så har andelen kvinnor som genomför mammografiundersökningar minskat. Miljöpartiet anser att Landstinget skall ha en verksamhet som är organiserad så att det är nära och enkelt att ta sig till en mammografiundersökning, för att öka andelen kvinnor som screenas.

Vi vill införa direktintag på geriatriken istället för att, som idag, äldre får ligga och vänta på akutmottagningar.

För att få ett bättre flyt i vården behöver vi ha rätt personal på rätt plats och tid. Dagens lösning där olika personalgrupper har olika schemaläggningssystem hindrar en god vårdplanering. Därför anser Miljöpartiet att all vårdpersonal ska ingå i samma schemaläggningssystem.

Miljöpartiet vill genomföra en integrering och samlokalisering av Uppsala närakut och Akademiska sjukhusets akutmottagning. Genom att slå ihop de två enheterna till en akutmottagning på Akademiska sjukhuset så får patienterna en väg in till akutvården. Då blir det också enklare att låta patienter komma till rätt vårdnivå genom att gå till andra änden av en korridor, istället för att skicka dem bort dem från sjukhusområdet ner på stan. Vi menar att en sådan lösning blir både bättre för patienterna och billigare för landstinget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: