Kultur

Lyssna

Kultur är en viktig och nödvändig del i människors liv och har en given plats i Landstingets hälsoarbete.

Miljöpartiet vill

  • Att kultur i vården ges en tydligare roll.
  • Att Landstingets regionala kulturplan ges extra anslag för genomförande

Vi ser att människor fortare kan bli friska med goda kulturinsatser och vi ser att kulturen har en positiv effekt på hälsan. Satsningar som Musik i Uppsala och Upplandsmuseet ska leva vidare. För att möjliggöra ett genomförande av ambitionen i den föreslagna regionala kulturplanen behövs en ekonomisk förstärkning till kulturen. Miljöpartiet eftersträvar att Wiks slott och områden även framöver ska finns i landstingets ägo.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: