Medarbetarna i fokus

Medarbetarna är Region Uppsalas viktigaste resurs och det är avgörande för vår kompetensförsörjning att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta gäller både den som är nyutexaminerad och den mer erfarna medarbetaren. En god arbetsmiljö är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Goda möjligheter ska finnas för medarbetaren att påverka arbetssätt, att bidra med innovativa idéer och att få en god kompetensutveckling inom sitt yrke. Region Uppsala ska kännetecknas av hälsosamma arbetsplatser, som främjar både en god fysisk och psykisk hälsa hos våra anställda.

Vi vill:

  • tillvarata medarbetarnas förslag på förbättring av arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
  • utveckla kringresurserna i vården för att avlasta vårdutbildad personal så att de får mer tid med patienterna,
  • fortsätta bygga ut antalet AT- och ST-platser i Region Uppsala för att uppfylla de kommande årens behov av läkare,
  • återinföra vårdbiträden inom hälso- och sjukvården,
  • se till att verksamhetschefer har rätt befogenheter att rekrytera och behålla personal och skapa en bra arbetsmiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: