Nära vård

Primärvård är basen i den nära vården. Närhet definieras inte bara utifrån geografisk närhet, till närmaste vårdcentral, utan kan också handla om en digital vårdkontakt eller mobila närvårdsteam som flyttar vården ända hem till patienten. Region Uppsala ska ligga i framkant vad gäller främjande och utveckling av e-hälsotjänster och digitalisering och främja samarbete med länets kommuner kring välfärdsteknik för äldre.

Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och nära vård. Vi vill se vårdcentrum som fungerar som noder för nära vård på flera orter i länet. Inledningsvis vill vi bygga upp dem i Uppsala, Tierp, Enköping och Östhammar, men på sikt också i Håbo och Knivsta. Där kan det förutom vårdcentral med bra öppettider, finnas närvårdsplatser, jour och mobila närvårdsteam samt viss specialiserad vård.
Vårdcentralerna är grunden i hälso- och sjukvården. De ska ha goda förutsättningar att arbeta. Vi vill att vårdcentralerna ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och för att förebygga ohälsa.

Vi vill

  • göra en förstärkning av primärvården med 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden 2018-2022,
  • starta upp vårdcentrum, som, förutom hälsocentralens grunduppdrag, har ett samordningsansvar för den nära vården med jour, mobila närvårdsteam och viss specialiserad vård,
  • bygga upp ett Akademiskt primärvårdscentrum,
  • fortsätta utvecklingen av uppsökande tandvård för äldre,
  • att Region Uppsala ska ligga i framkant i främjande och utveckling av e-hälsotjänster och digitalisering

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: