Nya livschanser

Den gröna politiken ger människor nya livschanser. Samhället ska stödja människor som vill börja om; byta yrke, bryta upp gamla mönster eller pröva nya saker i livet. För att ge människor en god grund och utvecklas till självständiga individer krävs en skola med stor mångfald och god kvalitet. Rätten att vara ledig med sina barn, starta företag eller vidareutbilda sig är därför central för en grön politik.

Vi vill:

  • fortsätta arbetet med vård och stöd för personer med beroende,
  • främja bättre samordning av kommunernas psykosociala och arbetsrehabiliterande insatser med hälso- och sjukvårdens medicinska och psykologiska behandling,
  • förbättra arbetsgivarpolitiken, såväl vad avser förebyggande åtgärder mot ohälsa som anpassningar i arbetsmiljön för dem som behöver det,
  • underlätta för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal att tillgodogöra sig nödvändig teori och praktik för att kunna arbeta  inom sina yrken i Sverige.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: