Patientavgifter

Lyssna

Att få människor att delta i hälsoförebyggande aktiviteter är i längden lönsamt både för individen och samhället.

Miljöpartiet vill

  • Att all förebyggande vård ska vara avgiftsfri.
  • Ge barn och ungdomar upp till 20 år avgiftsfri sjukvård
  • Att fysisk aktivitet på recept inledningsvis ska vara kostnadsfritt
  • Att det samordnade högkostnadsskyddet förbättras

Patientavgifter finns inte i första hand till för att ge landstinget intäkter, utan för att styra patientflöden till rätt vårdnivå. Det gör att det till exempel är dyrare med ett besök på akuten än på en vårdcentral. Det är viktigt att det finns en relevans i avgiften. Därför ska den inte urholkas av inflationen. Den ska också ta hänsyn till människor med svag ekonomisk ställning. Barn och ungdomars tillgång till hälso- och sjukvård ska inte avgöras av föräldrarnas ekonomi och därav ska inga patientavgifter tas ut för barn och ungdomar.

Miljöpartiet anser att det samordnade högkostnadsskyddet ska förbättras. Ett samordnat högkostnadsskydd ger utökat skydd till den som har höga kostnader för sin sjukvård, hjälpmedel och sjukresor. Miljöpartiet vill att förebyggande vård som till exempel rökavvänjningskurser ska vara kostnadsfria för att få så hög deltagarnivå som möjligt. Även fysisk aktivitet på recept ska inledningsvis vara kostnadsfritt, så att en patient till exempel kan få ett 10-gångers-kort på simhallen eller ett gym bekostat av landstinget. Att få människor att delta i hälsoförebyggande aktiviteter är i längden lönsamt både för individen och samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: