Personalpolitik inom landstinget

Lyssna

Grunden för all verksamhet är engagerad och välutbildad personal.

Miljöpartiet vill

  • Att en sammanhållen arbetsgivarpolitisk inriktning arbetas fram där arbetsmiljö, utbildning, lönebildning, sjukfrånvaro, arbetstider, anställningsformer, delaktighet och inflytande blir belysta.
  • Avskaffa möjligheterna till löneväxling till personalbil eller högre tjänstepension
  • Att personal ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid
  • Att alla anställda ska ha lika lön för likvärdigt arbete

Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska vara bra. Chefer och arbetsledare ska ge utrymme för medbestämmande och delaktighet. Friskvård är en bra investering. Landstinget ska ha en uttalad målsättning att anställa människor med funktionsnedsättning inom sina verksamheter. Landstinget behöver anställa fler personer som är flerspråkiga för att kunna erbjuda alla medborgare en god vård. Flerspråkighet ska vara en merit vid tjänstetillsättningar.

Landstinget ska vara en arbetsplats fri från diskriminering. För att jämna ut orättvisa löneskillnader ska lönerevisioner genomföras. Principen lika lön för lika arbete ska gälla. Vi vill att det ska vara lättare att åka kollektivt eller cykla till arbetet. Personalens möjligheter att löneväxla till personalbil och högre tjänstepension är en skatteplanering som Landstinget inte ska ägna sig åt. Miljöpartiet vill att lönespridningen, dvs. skillnaden mellan den med högst och med lägst lön, ska minska inom landstinget som helhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: