Människa

Människa

I ett grönt samhälle ska alla uppleva trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.
Ett grönt samhälle är ett samhälle där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Miljöpartiet vill ha ett samhälle där alla människor ges möjlighet att bidra, efter sin förmåga, till samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. Därför måste samhället också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att växa och att utvecklas genom livet. Det skapar förutsättningar för goda livsvillkor vilket bidrar till människors utveckling och välbefinnande. Samhället är till för alla och skapas av alla. Ingen ska begränsas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, reglion eller annan trosuppfattning eller ålder. Miljöpartiet arbetar aktivt för att uppmärksamma och motverka begränsande eller destruktiva normer.

Miljöpartiets mål är att människor är trygga och känner att de kan påverka sin framtid. Att ha möjlighet till en aktiv fritid såväl fysiskt som psykiskt och kulturellt, att ha lika rättigheter och möjlighet till nya livschanser är grunden för ett socialt hållbart samhälle.

Ungas psykiska hälsa måste prioriteras särskilt för att säkerställa att de som växer upp nu får det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildning och känna tillförsikt inför möjligheten att påverka sin framtid.

Nyheter på Människa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter