Psykisk hälsa

Lyssna

Människor har rätt till en god psykiatrisk vård oavsett vilken del av länet man bor i.

Miljöpartiet vill

  • Att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda tillgång till paramedicinska kompetenser (sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter m.fl.)
  • Att arbetet med mobila team utökas i hela länet
  • Förstärka psykiatriska öppenvårdens kompetens om äldres psykiska hälsa
  • Att det byggs nya lokaler för BUP på Akademiska sjukhusets område

Tillgången på psykisk vård är ojämnt fördelad i länet idag. Miljöpartiet arbetar aktivt för att den psykiatriska vården utvecklas och förbättras. Byggandet av nya psykiatrins hus och flytten in på sjukhusområdet innebär ett lyft för den psykiatriska vården i länet.

Miljöpartiet anser att arbetet med att lyfta psykiatrin bör inkludera barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en styrka  att psykiatriverksamheten nu är samlad till Akademiska sjukhusets område. Det underlättar  när ungdomar övergår från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin, därför ska barn- och ungdomspsykiatrin inte flyttas ut till Ulleråkersområdet. Vi vill att det ska byggas nya, ändamålsenliga lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhusets område. Planeringen ska genomföras i nära samarbete med patient- och handikappsorganisationer.

Ett helhetsperspektiv måste prägla synen på psykisk ohälsa. Människor med komplexa vårdbehov som funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska problem eller missbruk ska ges samma möjligheter som andra att få psykiatrisk hjälp. Det ska finnas tillgång till arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer inom primärvården. Inom närvårdsprojekten ska det uppmärksammas hur den psykiatriska vården kan förbättras och hur samarbetet mellan landsting och kommuner kan förbättras. Öppenvård inom psykiatrin är ett bra sätt att bättre utnyttja resurserna och behöver utvecklas och förstärkas mer. Den dagsjukvårdsenhet som finns vid Akademiska sjukhuset är ett exempel på framgångsrikt öppenvårdsarbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: