Rehabilitering

Lyssna

En väl fungerande rehabilitering är en förutsättning för att människor ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt efter en sjukdom eller olycka.

Miljöpartiet vill

  • Att Landstinget ska ha en rehabiliteringsgaranti, som ska underlätta för patienten att få undersökningar och inledd rehabilitering inom max 20 dagar
  • Utveckla en enhet med specialistkompetens för äldres rehabilitering
  • Att Landstinget inrättar ett rehabiliteringscentrum
  • Att Landstinget gör en särskild satsning på Grön rehabilitering

”Fungerande rehabilitering är en av landstingets viktigaste uppgifter”

Den rehabiliterande vården har varit fragmenterad och ansvaret för patienten har varit diffust. Inom svensk hälso- och sjukvård har rehabiliteringen länge haft låg status vilket försvårat en bra utveckling av rehabiliteringsfunktionen.

För att uppnå en bättre rehabilitering för patienterna måste den utvecklas och förbättras. Detta kan bland annat göras genom en sammanhållen rehabiliteringsorganisation. Miljöpartiet vill därför att landstinget inrättar ett rehabiliteringscentrum i Uppsala läns landsting.

Centrat ska organiseras som en fristående servicefunktion till övrig vårdproduktion och med ett tydligt ansvar för patienterna. Ett rehabiliteringscentrum kan också vara en tydlig motpart gentemot arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunerna för att tillgodose att patienterna också får till tillgång till arbetsrehabilitering. Äldres rehabiliteringsbehov behöver särskilt uppmärksammas för att kunna få en så bra övergång mellan landstingets och kommunernas ansvar.

Grön rehabilitering, där t.ex. arbete i terapiträdgårdar används, har visat sig effektivt för läkning, habilitering och rehabilitering av fysiska och psykiska sjukdomar. Miljöpartiet vill att det är ett arbete som utvecklas i landstinget. 

Utlandsrehabilitering kan vara en bra åtgärd för patientgrupper med återkommande behov av rehabilitering. Kostnaden för den här typen av rehabilitering är nödvändigtvis inte dyrare än motsvarande inom Sverige. Det är något landstinget bör överväga att utöka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: