Hundra procent förnybart

Lyssna

Att ställa om till förnybar energi innebär stora möjligheter. Utbyggnaden av biogasproduktion, vindkraft och solenergi på landsbygden skapar både en bättre framtid, större självförsörjningsgrad och arbetstillfällen. Miljöpartiets mål är 100% förnybar energi. Det innebär att fossil energin och kärnkraft med dess risker och miljöpåverkan ska fasas ut.

Vattenkraft, vindkraft, solel och bioenergi bidrar alla till att nå målet. Smarta elnät och lagring av el minskar effektproblemen när fler hushåll skaffar elbil eller investerar i solel på taken. Energin från solen är mycket större än världens totala energibehov. Nu lär vi oss snabbt att allt mer effektivt ta till vara på solenergi.

Vid nybyggnation och renoveringar ska energieffektivitet och smarta energilösningar prioriteras. Vi vill att Uppsalahem ska installera solceller där det är möjligt och alla kommunens fastigheter ska ha solceller. Den som vill installera solpaneler på sin fastighet ska få stöd och hjälp genom t.ex. tjänster som solkartan där man kan se hur mycket solen strålar på ett tak.

Vi vill:

  • att alla inköp av energi ska komma från förnybara energikällor.
  • ställa krav på Uppsalahem att de ska installera solceller där det är möjligt.
  • att alla kommunens fastigheter ska installera solceller.
  • ställa krav på att solceller ska installeras när kommunen säljer mark som ska bebyggas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: