Fossilfri energiförsörjning genom lokalt producerad förnybar energi

Miljöpartiets mål är 100% förnybar energi. Det innebär att fossil energin och kärnkraft med dess risker och miljöpåverkan ska fasas ut.

För att nå målet om att bli Sveriges första fossilfria kommun krävs att kommunen satsar på utbyggnaden av lokalt producerad energi. Biogas, biodiesel, vind- kraft och solceller bidrar alla till att minska beroendet av fossil energi. Miljöpartiet arbetar för att det ska vara enklare för hushållen i kommunen att klä taken med solceller och att alla kommunens fastigheter ska ha solceller

Miljöpartiet vill att Stiftelsen Jälla egendom, som idag driver jord- och skogsbruk tillsammans med Jällagymnasiet, ska starta småskalig biogas-produktion även för fordonsgas och fungera som utbildningsplats för lantbrukare och andra som vill lära sig mer om detta. Reningsverket byggs nu om för ökad biogasproduktion och Miljöpartiet vill skapa ytterligare möjligheter för ökad produktion genom ökad insamling av komposterbart material.

Fjärrvärme är en effektiv uppvärmning av bostäder och lokaler. Kommunen ska utveckla dialogen och samarbetet med Vattenfall vad gäller fjärrvärmenätet i staden så att det säkerställs att alla nya bostadsområ- den kan kopplas till fjärrvärmeanläggningar. Alla kom- munens lokaler ska ha mål för minskad energianvändning och ökad energieffektivisering.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: