Förskola och skola

Miljöpartiets mål är en förskola och skola där barn och ungdomar får viljan och redskapen att utvecklas genom livet.

Skolan är en central mötesplats för unga människor i början av sina liv. Mötet mellan olika människor bygger en respekt och tilltro gentemot varandra som sprids ut i samhället. Skolan ska vara en arbetsplats som är trygg och säker, både för elever och för de som arbetar där.

Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den som hen vill bli. Där ska barn och ungdomar ges möjlighet att ta till sig kunskap, lära sig att samarbeta med andra och ges möjlighet att påverka sin framtida livssituation. Förskolan är viktig för barnens start på sin utbildningsresa. Förskolan ska hålla hög kvalitet och nå upp till skolverkets riktmärken för barngruppers storlekar. Uppsala kommun måste därför fortsätta det påbörjade arbetet med att minska barngrupperna.

Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön är central för att nå goda resultat. Miljöpartiet vill satsa på att förbättra miljön för såväl elever som personal. Arbetet ska ske i nära samarbete med elevkårer och elevråd. Arbete mot kränkningar, mobbning och diskriminering måste öka. Skolbiblioteken har en viktig roll i elevernas skolgång och Miljöpartiet vill anställa fler skolbibliotekarier.

Vi vill:

  • öka tillitsstyrningen av förskolan och skolan.
  • att lärare avlastas från administrativa uppgifter så
  • att de kan ägna sin tid till det de är utbildade för.
  • fortsätta minska barngrupperna i förskolan tills vi lever upp till skolverkets riktmärken.
  • möjliggöra för fler anställda i förskolan att vidare utbilda sig till barnskötare och förskollärare.
  • utöka satsningen på lärarassistenter.
  • anställa fler skolbibliotekarier.
  • att Rosendals nya skola blir en modellskola för hållbar utveckling. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: