Aktiv Fritid

En aktiv fritid med fysisk aktivitet, mental stimulans och möjlighet att ta aktiv del av samhället bygger friska individer. Att fler mår bättre och är friskare är viktigt så att de som verkligen behöver vård kan få den, nära och i rätt tid. Förebyggande arbete som underlättar för människor att leva hälsosamma liv är i fokus.

Den viktigaste hälsoförebyggande åtgärd som finns är att röra på sig fysiskt. Det är därför viktigt att många idrottar och rör på sig - detta är inte minst viktigt högre upp i åldrarna. Att fler äldre håller sig fysiskt aktiva är prioriterat och möjligheterna för äldres idrottande bör utvecklas i samverkan med föreningar och andra aktörer. Breddidrott ska prioriteras samt möjligheterna att pröva olika idrotter och att spontant idrotta runt om i länet.

Det ska vara en självklarhet att både tjejer och killar, män och kvinnor har god tillgång till idrott Arbetet med att utjämna skillnaderna mellan dessa grupper ska fortsätta.

Föreningslivet är en viktig del i en aktiv fritid och är en demokratiskola. Föreningsstödet bör öka men också åtföljas av krav på att verksamheten är öppen för alla.

Vi vill:

  • skapa fler mötesplatser för ungdomar.
  • skapa fler fritidsaktiviteter för alla ungdomar i samverkan med civilsamhället.
  • utveckla kulturskolan.
  • i samarbete med civilsamhället skapa träffpunkter för äldre med inriktning på fysisk aktivitet.
  • fortsätta öka föreningsstödet och fördela det mer rättvist.
  • stärka föreningarnas förutsättningar att driva egna anläggningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: