Bredband, gröna jobb och ny teknik

Den gröna omställningen skapar en marknad där nya företag sätter Sverige på kartan. Ny teknik utvecklas i rekordfart och forskning, innovationer och entreprenörskap skapar exportmöjligheter och utveckling.

I Uppsala är samarbeten mellan universiteten, kommunen och regionen viktiga för att ta tillvara på och stötta uppkomsten av nya, gröna, företag som bidrar till en hållbar framtid.

Utbyggnaden av bredband i hela länet är både en klimatfråga och en fråga om delaktighet och demokrati men också en förutsättning för att kunna driva företag på ett bra sätt i hela kommunen.

Miljöpartiet vill underlätta för människor i alla åldrar att starta och driva företag och kooperativ i olika former. Ökat samarbete mellan olika aktörer ökar möjligheten till utveckling.

Vi vill:

  • att kommunen främjar klimatsmart innovation och stadsutveckling.
  • att kommunen stärker samarbetet med universiteten och STUNS.
  • att kommunen ska gå före i att pröva nya klimatsmart produkter och tjänster.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: