God mat och gröna näringen

Lyssna

God mat är politik. Uppsala kommun har satt som mål att senast år 2023 ska alla inköpta livsmedel till kommunens verksamheter vara 100 procent ekologiskt. Miljöpartiet har varit pådrivande för att målet ska sättas upp, nu är vår uppgift att se till att målet uppnås.

Sveriges mathuvudstad
Miljöpartiet vill utveckla Uppsala kommun till Sveriges främsta matkommun. God och näringsrik mat är en nyckelfråga för en framgångsrik skola, en fungerande äldreomsorg och en effektiv vård. Alla människor mår bättre och presterar bättre om man regelbundet äter god och vällagad mat.

Alltid tillagningskök
Varje skola, förskola och äldreboende ska ha ett tillagningskök. Måltidspersonal och kockar ska vara välutbildade. Att kunna uppnå målsättningen 100 procent ekologisk mat skulle innebära mycket högre matkostnader om inte vissa andra förändringar genomförs samtidigt. Svinnet måste minska, mycket mer grönsaker måste ingå i maträtterna och dessutom behöver fler måltider vara vegetariska och säsongsanpassning håller också nere kostnaderna.

Dessa förändringar innebär tillsammans med omläggningen till ekologiska råvaror att maten blir mycket mer miljöanpassad, men även mer hälsosam.

Äldres mat
God mat ger livskvalitet och kan bidra till trygghet och social samvaro. Att få mat som smakar och luktar gott skapar en bättre aptit och förebygger näringsbrist hos äldre. Miljöparitet anser att en satsning i hemtjänsten på att laga mat hemma hos de äldre någon eller några dagar i veckan ska genomföras så att matkvaliteten höjs. Kommunen behöver också utveckla fler möjligheter för äldre att äta tillsammans. Till svårt sjuka patienter är god mat särskilt viktig. Med smaker kan ljusa minnen väckas till liv även hos mycket sjuka personer.  Ett speciellt projekt med ”Smaker från barndomen” bör finnas så att äldre med annat ursprung än svenskt kan få uppleva sin matkultur.

Tuffa upphandlingskrav
Det är nu viktigt att få till bra uppföljning så att kommunens verksamheter klarar målet 100 procent ekologisk mat och för att snabbt få upp volymerna av ekologiska livsmedel som köps in. 

Utöver ekomålet finns också ett upphandlingskrav om att allt kött som inte är ekologiskt ska uppfylla de höga krav avseende djurvälfärd och etisk hänsyn som svensk lagstiftning ställer. För att öka mängden närproducerade livsmedel som köps in anser vi att upphandlingspolicyn bör skärpas för att upphandlingen ska kunna delas upp i mindre delar så att fler lokala och regionala producenter kan lägga anbud.

Inom alla upphandlingsområden anser vi att relevanta miljökrav måste ställas.

Ekologisk odling
Miljöpartiet vill ha ett livskraftigt och ekologiskt hållbart jordbruk i Uppsala kommun. Kommunen ska själv vara en föregångare genom att lägga om driften av produktionen på Jällaskolan så att framtidens lantbrukare får god utbildning i ekologisk produktion. Miljöpartiet anser också att kommunen ska ställa krav på alla arrendatorer att odla ekologiskt på kommunens jordbruksmark.

För att säkra produktion av mat av god kvalitet måste vi också skydda den produktiva åkermarken från exploatering vid byggnation.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: