Nya livschanser

Inget livsöde är en rak väg. I Miljöpartiets samhälle ska människor ges möjlighet att byta karriär eller starta om i livet. Att ta sig ur svåra situationer som långa sjukskrivningar, missbruk, hemlöshet eller en destruktiv relation. Vi kallar det att få nya livschanser.

Nya livschanser kan vara bra vuxenutbildning som gör det möjligt att göra nya studieval. Skoltrötthet under de tidiga studieåren ska inte förhindra vidareutbildning senare i livet. Att kunna byta spår eller skaffa sig ny kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling men också något som samhället behöver.

Att möjliggöra nya livschanser är det främsta verktyg vi kan ge individen – att kunna påverka sitt liv och få nya chanser. God privatekonomi ska inte vara den enda förutsättning för att få nya livschanser genom livet, samhället ska erbjuda stöd och nya språngbrädor. 

Vi vill:

 • öka samverkan med Arbetsförmedlingen för att nå ut till grupper som står långt från arbetsmarknaden
 • med fokus på att unga i utsatta områden.
 • satsa på extratjänster och särskilda resurser för att få kvinnor i arbete för en mer jämställd etablering.
 • utöka SFI-undervisning på fler Öppna förskolor.
 • utöka utbildningar för att få fler i arbete genom att matcha arbetsmarknadens behov.
 • fortsätta satsa på “Bostad först” och ge stöd till långvarigt hemlösa att få en egen bostad.
Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Nya livschanser

Läs mer

Den gröna politiken ger människor nya livschanser. Samhället ska stödja människor som vill börja om; byta yrke, bryta upp gamla mönster eller pröva nya saker i livet. För att ge människor en god grund och utvecklas till självständiga individer krävs en skola med stor mångfald och god kvalitet. Rätten att vara ledig med sina barn, starta företag eller vidareutbilda sig är därför central för en grön politik.

Vi vill:

 • fortsätta arbetet med vård och stöd för personer med beroende,
 • främja bättre samordning av kommunernas psykosociala och arbetsrehabiliterande insatser med hälso- och sjukvårdens medicinska och psykologiska behandling,
 • förbättra arbetsgivarpolitiken, såväl vad avser förebyggande åtgärder mot ohälsa som anpassningar i arbetsmiljön för dem som behöver det,
 • underlätta för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal att tillgodogöra sig nödvändig teori och praktik för att kunna arbeta  inom sina yrken i Sverige.
   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: