Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden måste skyddas. Djur och natur behöver ha ett långsiktigt skydd för att säkerställa att balansen kvarstår.
Djur som är i människors vård ska ha ett kraftfullt djurskydd och kunna leva fullgoda liv. Skyddet av naturen handlar också om skyddet av vår hälsa. Naturen bidrar inte bara till vårt fysiska välmående. Att naturen fortsatt blir en källa till psykiskt välmående är viktig. Här är möjligheterna till aktivt friluftsliv och utvecklingen av grön turism centralt.

Genom att skapa fler naturreservat stärks den biologiska mångfalden och fler människor får möjlighet att ta del av naturen nära sin bostad. I takt med att staden växer ökar behovet av fler miljöer också för fåglar, groddjur och vattenlevande insekter. Miljöpartiet vill se fler system av dammar och kedjor av insektshotell i Uppsalas närområde.

Naturen har en hälsofrämjande funktion och Miljöpartiet vill införa en naturgaranti för barn där alla barn i skolåldern ska garanteras naturupplevelser. Fyrisån är viktigt för Uppsala på många sätt. Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt att bada i Fyrisån, uppströms från reningsverket. Åns ekologiska status måste höjas och den viktiga reningen av dagvatten öka.

Vi vill:

  • inrätta nya natur- och friluftsreservat för att stärka den biologiska mångfalden och rekreation.
  • stärka den biologiska mångfalden genom moderna naturvårdsinsatser
  • komma till rätta med nedsmutsningen och skapa en badbar Fyriså.
  • utveckla besöksmålen Hammarskog, Ulva kvarn, Sunnerstagropen, Fjällnora och Björklingebadet.

Nyheter på Biologisk mångfald

Uppsala, 15 juni 2021

På vilka stränder vill Moderaterna bygga?

Uppsala, 22 maj 2021

Uppsalas skog och natur måste skyddas

Uppsala, 22 maj 2020

Biologiska mångfaldens dag – En dag att fira, en dag att ta ansvar!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter