Ungas psykiska hälsa

I ett socialt hållbart samhälle är den psykiska hälsan central.

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter av livet; skolprestation, fritid, familje- och kompisrelationer såväl som för den fysiska hälsan. Idag ser vi att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Att så många idag mår psykiskt dåligt är ett stort misslyckande för vår tid och fokus måste läggas på att vända den trenden. Unga ska känna framtidstro och trygghet i att när det behövs hjälp ska hjälp finnas.

Orsakerna till den ökande ohälsan hos unga är komplexa och kräver nya lösningar. Alla aktörer behöver arbeta tillsammans för att utveckla insatser som både förebygger ohälsa och innebär ett bra stöd till de barn och unga som behöver det. Miljöpartiet vill se ett närmare samarbete mellan kommunen och region Uppsala för att åstadkomma en god och jämlik vård.

Det förebyggande arbetet är centralt och små barngrupper i förskolan, tidiga insatser, föräldrautbildningar och familjecentraler är alla satsningar som Miljöpartiet vill se för att öka ungas psykiska hälsa.

Att röra på sig och vara kulturellt och fysiskt aktiv är också faktorer som ökar den psykiska hälsan. Därför vill Miljöpartiet se såväl fler mötesplatser för kultur som mer rörelse och pulshöjande aktiviteter i skolan. Att känna att man själv har möjlighet att påverka är en central faktor när det kommer till psykisk hälsa. Miljöpartiet vill därför öka ungas egna möjligheter till inflytande.

Vi vill:

  • öka det förebyggande arbetet.
  • ha fokus på tidiga insatser.
  • öka ungas inflytande.
  • bygga ut elevhälsan.
  • skapa fler kulturmötesplatser.
  • satsa på rörelse och pulshöjande aktivitet i skolan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: