Uppsala - Sveriges bästa studentstad

Om Uppsala ska vara en attraktiv studentstad krävs att staden blir bättre på att anpassa sig efter studenter och deras behov, särskilt vad det gäller bostadssituationen. Att studenterna har det bra i Uppsala är viktigt för hela Uppsalas utveckling och inte bara för studenterna. Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli årets studentstad minst en gång under den kommande mandatperioden.

Bostäder
Många studenter tvingas tacka nej till sin universitetsplats på grund av bostadsbristen, en situation som vi snarast måste åtgärda. Miljöpartiet vill skapa fler billiga hyresrätter i Uppsala och att befintliga hyresrätter ska förbli hyresrätter och inte säljas ut. Redan i dag finns det alldeles för få hyresrätter i Uppsala, och ombildandet är ett steg i fel riktning. Hyresrätt är ofta enda möjligheten till boende för människor med låg inkomst. Miljöpartiet vill att Uppsalas befintliga studentlägenheter förblir studentlägenheter även i framtiden.

Cykelstaden Uppsala - bra för studenter
Många studenter har cykel som sitt främsta transportmedel. Bra cykelvägar, cykelställ, bättre snöröjning av cykelvägarna och luft till cykeldäcken är bra för hela Uppsala, och särskilt för gruppen studenter. Miljöpartiet vill också att det ska finnas cykelkärror och cyklar till uthyrning, så att det går att använda cykeln även när större saker ska transporteras, och så att ens föräldrar eller andra besökare också kan ta sig fram med hjälp av cykel när de kommer och hälsar på.

Studentpriser
Studenter är en av de grupper som är mest ekonomiskt pressade. För att underlätta studenternas situation bör det finnas fler studentrabatter.

Barnomsorg
Studenter ska få förtur till barnomsorgsplatser, eftersom de ofta inte vet var i landet de kommer att hamna och med kort varsel kan behöva byta stad och därmed inte kommer att kunna förutse sitt köande som andra personer. Ingen ska behöva tacka nej till utbildning på grund av att den inte får barnomsorg i tid.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: