Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag

Idag firas den biologiska mångfaldens dag. Blomstrande ängar, djupa skogar och forsande vatten, surret på midsommarafton och vågornas skvalpande. Miljöpartiet de gröna grundades av miljörörelsen för att skydda detta, för solidaritet med allt liv på jorden.
Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter, där arter utrotas 100-1000 gånger snabbare än de skulle gjort om människan inte drev på utrotningen. Enligt FN:s expertpanel för biologisk mångfald hotas nu en miljon arter. Men vi har kunskapen om vad vi kan göra för att undvika miljöförstöring och istället stärka våra ekosystem.

I Vänersborg, där MP styr i minoritet tillsammans med S och C, är arbetet igång med ett naturvårdsprogram. Arbetet syftar till att kartlägga just vår plats på jorden, med perspektivet att skydda biologisk mångfald. Ett exempel på handfasta projekt i Vänersborg, som syftar till att gynna den biologiska mångfalden, är den våtmark som anläggs i Brättelunden. Vi behöver dock ta ett ännu större ansvar för att gynna de arter som lever med oss.

Och det är inte bara här i Vänersborg som människan behöver ta ett större ansvar. Arterna känner inga gränser. Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden. Miljöpartiet går till EU-val på en satsning på minst 10 miljarder euro mer på detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel ner till kommunnivå.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv idag och i framtiden. Därför är det också viktigt att rösta för naturen i EU-valet, för ett parti som står upp för allt liv på jorden.

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald
Anders Wiklund (MP), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun
Jesper Sjöberg Räftegård (MP), ordförande för MP Vänersborg

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter