Demokrati

Demokrati

Demokrati bygger på deltagande, därför ska alla röster få en chans att höras.
Den gröna ideologin är djupt förankrad i en demokratisk helhetssyn, där varje individ är unik och lika mycket värd. När vi känner att vi kan påverka beslut och blir lyssnade på, så mår vi också bättre Miljöpartiet de gröna vill öka människors delaktighet i samhällsbygget, vi vill motverka alla typer av diskriminering och ge varje människa möjlighet att leva och utvecklas till den hen vill vara. Jämlikhet och jämställdhet är grunden för det goda samhället, olikheter och mångfald berikar det.

Samhällsplanering ska utgå från medborgardialoger, där alla får komma till tals och där varje åsikt respekteras. Miljöpartiet vill verka för en deltagande demokrati, där kommuninvånarna inbjuds att medverka i utformningen av olika verksamheter och genom kommunala folkomröstningar och webbenkäter i viktiga frågor. Barns och ungas tankar och kunnande måste värderas högre och vi vill därför öka dessa gruppers deltagande och inflytande i demokratiska processer.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter