Ekonomi

För Miljöpartiet de gröna är det långsiktigt hållbara det övergripande
målet. Det ekonomiskt hållbara är, liksom det ekologiskt hållbara, att utgå
från det vi har och inte skicka notan till framtida generationer. Det
ekonomiskt hållbara bygger på att vi låter alla medborgare få komma till
sin rätt och känna sig behövda och delaktiga i samhället. Ett samhälle har inte råd att inte
ta vara på alla sina medborgare!

Miljöpartiet de gröna kommer att verka för att Vänersborgs kommun har en god hushållning med gemensamma medel och för att bygga en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom systematiskt kvalitetsarbete i alla kommunens verksamheter kan resurser frigöras för viktiga satsningar, särskilt inom skola och äldreomsorg, där alternativa driftsformer som intraprenad kan innebära ökad effektivitet.

Upphandlingar av varor och tjänster är en stor post i kommunens budget och våra upphandlare måste ha goda och uppdaterade kunskaper. Återkommande kompetensutveckling och samarbete med andra kommuner på området är därför av avgörande vikt. Vi kommer att verka för en upphandling där både mänskliga rättigheter, såväl som klimat, miljö och lokalt näringsliv prioriteras.

Arenans driftskostnader tar resurser från andra viktiga kommunala verksamheter och kommer fortsätta att göra så om inget görs. Vi vill att alternativa drift- och ägandeformer utreds.

Miljöpartiet de gröna utesluter inte en skattehöjning om det är nödvändigt efter att andra möjligheter prövats. Vi vill i första hand satsa mer för att säkra kvaliteten i skola, förskola och äldreomsorg.

Nyheter på Ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter