Klimat

Aldrig tidigare i historien har människan stått inför en större utmaning än
den att ställa om ett energislösande och fossilberoende samhälle till ett
fossiloberoende, energisnålt samhälle – och vi har knappt tagit det första
spadtaget!

För Milöjlpartiet de gröna är klimatet en ödesfråga. Världens samlade utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, fast forskarsamhället talar med gemensam röst om att utsläppen måste minska nu. Vi har under mandatperioden 2010-2014 lagt flera motioner som syftar till att Vänersborgs kommun ska kavla upp ärmarna och på allvar arbeta med klimafrågan.

Miljöpartiet de gröna i Vänersborg kommer att verka för en färdplan för att nå en 100 % fossilfri kommunal verksamhet till 2029.

Bostäder ska vara energisnåla både att bygga och att bo och leva i, därför måste nybyggnation ske så att möjligheten att resa kollektivt eller med cykel främjas. Betongindustrin är en riktig värsting i fråga om utsäpp och står för över 10 % av världens samlade utsläpp av värxthusgaser. När man bygger i trä, återgår inte det inlagrade kolet till atmosfären och husen utgör då en kolsänka. Vi vill också göra framtidens byggande mer klimatsmart, genom att i större utsträckning bygga i trä istället för betong.

Politiker och tjänstemän ska i större utsträckning använda sig av webb-konferenser, framför långa resor med bil. Vi måste också vara föregångare och använda miljöbilar, gärna el- och biogasdrivna.

Energirådgivningen ska intensifieras och ett mera energieffektivt byggande vill vi gynna genom riktad information och reducerade avgifter.

Att återanvända saker och återvinna material, innebär minskad energi- och resursförbrukning. Vi kommer också att fortsätta verka för att kommunen inrättar en kretsloppspark, som kommer att ge både minskad miljöbelastning och arbetstillfällen.

 

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter