Integration och Likabehandling

Integration och Likabehandling

Diskriminering och intolerans på grund av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning är problem som vi alltid måste motverka och förebygga. Kommuner kan göra mycket gott på dessa områden med relativt små medel. Det viktigaste är att arbeta förebyggande och långsiktigt.
Kommunen är en stor arbetsgivare och där personalen hela tiden interagerar, möter och bemöter andra människor, såväl vårdtagare som elever och andra grupper. Hur vi bemöter våra medmänniskor är viktigt för vår trygghet i olika situationer. Vi vill därför att all personal i kommunen ska utbildas i frågor om könsroller och bemötande av HBTQ-personer. Som arbetsgivare måste jämställdhetsperspektivet alltid finnas närvarande.

Vänersborg är tyvärr en segregerad stad. För att motverka social och kulturell uppdelning krävs insatser på många plan, där boendet spelar stor roll: Vi behöver mer blandade bostadsområden -kanske ska vi ha fler hyresrätter i Öxnered och Frändefors? Vi vill att kommunen tar fram en plan för hur vi ska motverka ytterligare segregation och minska den som redan finns.

Miljöpartiet de gröna ser med stor oro på de högerextrema tendenser som vinner mark i såväl Sverige som resten av Europa. Intolerans och extremism förstör livet, inte bara för den som blir utsatt, utan också för de ungdomar som lockas in i den och som i dess namn begår grova brott. Efter mordet på John Hron 1995 påbörjades ett framgångsrikt arbete för att motverka och förebygga politisk extremism och våldsideologier –detta arbete måste ske i hela landet. Alltid.

 

Nyheter på Integration och Likabehandling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter