Vård

Miljöpartiet de gröna vill öka kvaliteten i vården genom minskad läkemedelsanvändning, fler händer i vården och alternativa behandligsmetoder och att vinster ska återinvesteras i verksamheterna.

Både mänskligt lidande och pengar går att spara genom att se över läkemedelsanvändning inom äldreomsorgen, och istället främja det psykiska välbefinnandet bl a genom alternativ som djurterapi och vistelse i naturen. Vi vill se en ökad samverkan mellan den regionala och den kommunala vården och vi vill inte att vård och omsorg läggs ut på vinstdrivande företag, utan att vinster återinvesteras i verksamheten.

Det behövs fler händer inom äldreomsorgen. Idag hinner personalen med långtifrån allt som de och de boende skulle vilja. Miljöpartiet de gröna kommer att fortsätta driva frågan om en fortsatt och förstärkt satsning på yrkesklivet, där människor med försörjningsstöd erbjuds en chans att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de, inom t ex äldrevården, kan bidra med det lilla extra som ofta inte hinns med, som promenader, samtal och personliga intressen.

Befolkningen lever längre och är aktiv högre upp i åldrarna. Vi tror att det kommer bli en större efterfrågan på trygghetsboenden i framtiden. Trygghetsboenden, liksom äldreboenden, bör finnas i alla delar av kommunen, vilket skapar närhet till där man tidigare bott, men bidrar också till ett blandat boende.

 

 

 

Nyheter på Vård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter