Kallelse till Höstmöte

Lyssna

För planering av kommande års verksamhet ska vi hålla ett höstmöte och dra upp riktlinje för detta. Vi får dessutom besök av riksdagsledamoten och miljöhjälten (utsedd av WWF 2017) Rebecka Le Moine.

Utdrag ut medlemsbrev.

Ur stadgarna:
§ 5.5. Ett extra årsmöte ska hållas varje år i november och benämnas höstmöte. Detta ska behandla de punkter som behandlas på varje medlemsmöte, samt följande punkter som annars skulle ha behandlats av det ordinarie årsmötet:

 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Val av valberedning

Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

 • Datum: 17 november
 • Plats: Lokal B1. Östra långgatan 18 (Flickskolan)
 • Tid:  13.00 - senast 15.30
 • 13.00 - Höstmöte
 • 14.00 - Besök av riksdagsledamot Rebecka Le Moine. Hela MP Halland bjuds in till detta.

För fika anmälan senast 15/11 till [email protected].
Glöm inte att ange ev allergier.

 • Datum: 17 november
 • Plats: Lokal B1. Östra långgatan 18 (Flickskolan)
 • Tid:  13.00 - senast 15.30
 • 13.00 - Höstmöte
 • 14.00 - Besök av riksdagsledamot Rebecka Le Moine.